גלריית עבודות

 
סורג לאחר גלוון, לפני צביעהסורג לאחר גלוון, לפני צביעה
סורג בתהליך החלדהסורג בתהליך החלדה
פרט מסורג בתהליך החלדהפרט מסורג בתהליך החלדה
סורג לאחר גלווןסורג לאחר גלוון
סורג לאחר ציפוי אבץסורג לאחר ציפוי אבץ
גלוון
מוצר לאחר ציפוי אבץמוצר לאחר ציפוי אבץ
מוצרי מתכת לפני ציפוימוצרי מתכת לפני ציפוי
עוגן מגלווןעוגן מגלוון